Groot onderhoud gepland in de nacht van 8 juli op 9 juli 2019

Groot onderhoud gepland in de nacht van 8 juli op 9 juli 2019

Belangrijk: wilt u dit bericht doorsturen aan uw interne organisatie, relaties en leveranciers en zorgen dat zij op de hoogte zijn van dit onderhoud. Alle wijzigingen die niet zijn opgeslagen, kunnen mogelijk verloren gaan.

In de nacht van 8 op 9 juli zullen wij onderhoud gaan uitvoeren in ons datacenter. Het is daardoor mogelijk dat u in die nacht tussen 23:00 en 05:00 uur beperkt gebruik kunt maken van de online diensten die wij u aanbieden.

Wij zijn continue bezig met het optimaliseren van onze dienstverlening en het naar een hoger niveau brengen van ons platform.
In het verlengde daarvan gaan wij onderhoud uitvoeren op de core infrastructuur, waardoor de mogelijkheid bestaat dat er een korte onderbreking plaatsvindt op onze dienstverlening. Het optimaliseren van onze core infrastructuur zal resulteren in verbeteringen met betrekking tot de veiligheid en performance. Natuurlijk doen we ons best om de onderbreking van onze diensten zo kort mogelijk te laten duren.

Wanneer zich op deze avond onverwacht bijzonderheden voordoen, dan kunt u ons bereiken op het stand-by nummer: +3123 - 744 01 77.

Important: Please forward this message within your organization, to your customers and suppliers and ensure that they are aware of the planned maintenance. Any changes they’ve not saved may be lost.

In the night of 8 to 9 July we have planned maintenance in our data center. As a result, you may experience (between 23.00 – 05.00 hours) limited usage of the online services that we offer you.

We are continuously working on optimizing our services and raising our platform to a higher level.
In line with this, we will carry out maintenance on the core infrastructure, which means there is a possibility that there will be a short interruption in our services. Optimizing our core infrastructure will result in improvements in safety and performance. Of course we do our best to make the interruption of our services as short as possible.

If unexpected details occur on this evening, you can reach us at the stand-by number: +3123 - 744 01 77.
Datum / Tijd:
Van: ma, 08 jul 2019 23:00
Tot: di, 09 jul 2019 05:00
Uitgevoerd: onbekend
Diensten:
Dedicted Server Hosting
IT Managed VPN
Online Back-up
Online Dedicated Server
Online Exchange
Online Werkplek